ZmńõŇôte si rychlost pŇôipojen√≠

SPEEDMETER CESNET.CZ

SPEEDTEST NET

GDPR

V souvislosti s naŇôízením Evropského parlamentu a Rady (EU) ńć. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 si Vás dovolujeme informovat o dokumentu Zásady ochrany osobních údajŇĮ, který je nyní k dispozici na našich webových stránkách v sekci dokumenty

Na provozu sluŇĺeb a cenách stávajících aktivních sluŇĺeb se nic nemńõní.

Dozimont a Starnet

BliŇĺší informace o slouńćení spoleńćností

Dozimont s.r.o. a Starnet s.r.o.

naleznete v sekci dokumenty

√öŇôedn√≠ hodiny

Pondńõl√≠ 7:00 - 15:00
√öter√Ĺ 7:00 - 15:00
StŇôeda 7:00 - 15:00
ńĆtvrtek 7:00 - 15:00
P√°tek 7:00 - 14:00

Servis Internet

Pohotovostní telefon
472 714 288
slouŇĺ√≠ pro nahl√°Ň°en√≠ poruchy pŇôipojen√≠ k Internetu
v pracovn√≠ dny
od 15:30 do 19:00
ve dnech pracovn√≠ho volna
od 8:00 do 19:00
Hlavn√≠ str√°nka √östŇôedny Siemens

Kontakty

Telefon : 475 503 061
Telefon : 472 714 288
Telefon : 472 714 289
GSM : 777 742 111
Fax : 475 503 069
E-mail : sekretariat@dozimont.cz
Telefonn√≠ √ļstŇôedny Siemens
HiPath OpenScape Office MX V2 Tisk
Telekomunikańćn√≠ technika

IP komunikańćn√≠ syst√©m pro mal√© a stŇôedn√≠ podniky

OpenScape Office MX V2 (OSOMX) je integrovan√Ĺ IP syst√©m pro mal√© a stŇôedn√≠ podniky do 150 uŇĺivatelŇĮ. Kombinuje standardn√≠ hlasov√© funkce s IP telefoni√≠ a pro kaŇĺd√©ho uŇĺivatele nab√≠z√≠ v√Ĺhody sjednocen√© komunikace hlasu, faxu a elektronick√© poŇ°ty spolu s okamŇĺit√Ĺmi zpr√°vami (instant messaging). OSOMX obsahuje sadu aplikac√≠ OpenScape Office, kter√© integraruj√≠ funkce sjednocen√© komunikace s dostupnost√≠ jednotliv√Ĺch uŇĺivatelŇĮ (prezence), konferencemi, nahr√°v√°n√≠m v pŇôehledn√©m rozhran√≠ myPortal a myAttendant. D√°le je moŇĺn√© integrovat uŇĺivatelsk√© rozhran√≠ OpenScape Office do programu MS Outlook.OpenScape Office MX V2 obsahuje tak√© multimedi√°ln√≠ konferenńćn√≠ centrum, kter√© kombinuje hlas, fax a e-mail. Z√°kazn√≠k si mŇĮŇĺe na jedn√© stranńõ vybrat typ komunikace a agenti kontaktn√≠ho centra na druh√© stranńõ vŇ°e odbavuj√≠ z jednotn√©ho prostŇôed√≠ aplikace myAgent.

Cel√Ĺ ńćl√°nek...
 
HiPath 3000 V8 Tisk
Telekomunikańćn√≠ technika

IP komunikańćn√≠ syst√©m pro mal√© a stŇôedn√≠ podniky

HiPath 3000 V8 je IP konvergovan√Ĺ syst√©m pro mal√© a stŇôedn√≠ podniky. Nab√≠z√≠ provńõŇôenou distribuovanou komunikańćn√≠ infrastrukturu a kombinuje spolehlivost hlasov√Ĺch syst√©mŇĮ s v√Ĺhodami komunikace zaloŇĺen√© na IP protokolu. VŇ°echny varianty v√Ĺstavby: HiPath 33x0, 35x0 a HiPath 3800 je moŇĺn√© pov√ĹŇ°it na V8 a celou paletu funkc√≠ jednoduŇ°e nab√≠dnout nejen nov√Ĺm ale i st√°vaj√≠c√≠m z√°kazn√≠kŇĮm. Jedn√° se pŇôedevŇ°√≠m o funkce serveru OpenScape Office (OSO), kter√Ĺ d√°le rozŇ°iŇôuje komfortn√≠ telefonn√≠ funkce pŇôedchoz√≠ch verz√≠ HiPath 3000 o moŇĺnosti sjednocen√© komunikace, prezence, okamŇĺit√Ĺch zpr√°v (instant messaging) nebo integrace s MS Exchange a aplikac√≠ MS Outlook. OSO pŇôin√°Ň°√≠ nov√© kontaktn√≠ centrum plnńõ vyuŇĺ√≠vaj√≠c√≠ prezence a sjednocen√© komunikace.

Cel√Ĺ ńćl√°nek...
 
HiPath 1100 V7 Tisk
Telekomunikańćn√≠ technika

Analogov√© pobońćkov√© √ļstŇôedny cenovńõ optimalizovan√© pro podniky do 140 telefonn√≠ch uŇĺivatelŇĮ.

HiPath 1100 je Ňôada tvoŇôen√° tŇôemi analogov√Ĺmi syst√©my pro organizace aŇĺ se 140 telefonn√≠mi uŇĺivateli. VŇ°echny tŇôi syst√©my HiPath 1120, HiPath 1150 a HiPath 1190 jsou cenovńõ optimalizovan√© pobońćkov√© √ļstŇôedny s modul√°Ňôn√≠ v√Ĺstavbou, kter√° dovoluje rozŇ°iŇôov√°n√≠ pońćtu pŇôipojen√Ĺch analogov√Ĺch nebo digit√°ln√≠ch zaŇô√≠zen√≠ stejnńõ jako rozŇ°iŇôov√°n√≠ o dalŇ°√≠ rozhran√≠ ńći funkce syst√©mu.

Cel√Ĺ ńćl√°nek...
 
optiPoint 500 Tisk
Telekomunikańćn√≠ technika

Systémové telefony pro systémy HiPath

Kompletn√≠ Ňôada digit√°ln√≠ch telefonŇĮ pro IP komunikańćn√≠ syst√©my HiPath 3000 a 4000.

Vlastnosti

  • optiPoint 500 je rovnocenn√° n√°hrada pro optiset E s dodateńćn√Ĺmi funkcemi
  • Ovlad√°n√≠ pomoc√≠ tŇô√≠ dialogov√Ĺch tlańć√≠tek
  • Modern√≠ design pro budouc√≠ kancel√°Ňôsk√© prostŇôed√≠
  • ZlepŇ°en√° modularita - Ňôada z√°suvn√Ĺch adapt√©rŇĮ a modulŇĮ
  • Integrovan√© pŇôipojen√≠ n√°hlavn√≠ soupravy k optiPoint 500 advance
  • Integrovan√© USB1.1 rozhran√≠ pro aplikace CTI
  • Plnńõ duplexn√≠ kvalita pro vŇ°echny telefony s reproduktorem pro hlasit√© telefonov√°n√≠
  • ZlepŇ°en√° ńćitelnost pomoc√≠ pŇôizpŇĮsobiteln√©ho kontrastu displeje
  • Osvńõtlen√Ĺ displej pro optiPoint 500 advance
Cel√Ĺ ńćl√°nek...
 
HiPath ProCenter Tisk
Telekomunikańćn√≠ technika

HiPath ProCenter Entry/ Standard/ Advanced V5.1

Multimediální systém pro kontaktní centra s návazností na CRM

HiPath ProCenter Entry/Standard/Advanced V5.1 je multimedi√°ln√≠ syst√©m pro centra obsluhy vol√°n√≠ a z√°kaznick√° kontaktn√≠ centra, kter√Ĺ splŇąuje vŇ°echny poŇĺadavky na centra obsluhy vol√°n√≠ od klasick√Ĺch telefonn√≠ch pŇôes multimedi√°ln√≠ aŇĺ po vysoce sofistikovan√° z√°kaznick√° centra s integrac√≠ CRM syst√©mŇĮ. K dispozici je jednotn√° platforma ve tŇôech rŇĮzn√Ĺch proveden√≠ch : Entry, Standard nebo Advanced.

Cel√Ĺ ńćl√°nek...
 
<< Zańć√°tek < PŇôedchoz√≠ 1 2 DalŇ°√≠ > Konec >>

Strana 1 z 2